Logowanie

Rejestracja

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zarejestruj

Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Koszycach (SK)

04.07.2013

Dnia 26 czerwca 2013 roku Stowarzyszenie Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST oraz Wydział Hutnictwa Uniwersytetu Technicznego w Koszycach podpisały umowę o współpracy, umowa ta jest rezultatem Misji Branżowej, która odbyła się w dniach 18.03.2013 - 21.03.2013 r. na Słowacji zorganizowanej w ramach projektu "Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST" dla  Członków Klastra. Już w marcu obydwie strony wyraziły chęć nawiązania partnerskich relacji, które rokowały możliwość osiągnięcia obopólnych korzyści opartych na wymianie doświadczeń w zakresie wdrażania oraz opracowywania nowoczesnych technologii odlewniczych

 
Zakres współpracy jaki określili Sygnatariusze umowy to przede wszystkim:
  • możliwość organizowania starzy oraz praktyk,
  • tworzenie wspólnych opracowań technicznych oraz naukowych,
  • wspólne organizowanie konferencji branżowych,
  • zgłaszanie wspólnych inicjatyw w zakresie poszerzania współpracy z innymi krajami UE,
  • wymiana doświadczeń oraz informacji dotyczących szkolenia pracowników, konferencji naukowych oraz literatury specjalistycznej.


Członkowie Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST