Logowanie

Rejestracja

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zarejestruj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych

11.02.2019

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych „KOM-CAST” z dnia 10 grudnia 2018 roku o rozwiązaniu stowarzyszenia oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 01.02.2019 roku, sygn. akt  RZ.XII NS-REJ.KRS/020845/18/136, wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych „KOM-CAST” z siedzibą w Rzeszowie.

Likwidatorem Stowarzyszenia ustanowiony został Tadeusz Piechota.

W związku z powyższym Likwidator wzywa wierzycieli Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych „KOM-CAST” do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie 30  dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.kom-cast.pl. Zgłoszenia dokonać należy pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, lub drogą e-mailową: info.komcast@gmail.comCzłonkowie Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST