Logowanie

Rejestracja

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zarejestruj

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA KOM-CAST

05.06.2019

Likwidator Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST informuje, że w dniu 31 maja 2019 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KOM-CAST podjęło uchwałę o zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia z dniem 31.05.2019 r. Jednocześnie Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdanie likwidatora z likwidacji Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji za okres 10.12.2018 r. do 31.05.2019 r.
W związku z zakończeniem likwidacji Stowarzyszenia, likwidator złożył do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST z Krajowego Rejestru Sądowego.Członkowie Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST