Logowanie

Rejestracja

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zarejestruj

Seminarium Informacyjno-Konsultacyjne 15.02.2013r. w Rzeszowie

15.02.2013

Dnia 15 lutego 2013 roku w Rzeszowie w budynku Politechniki Rzeszowskiej odbyło się seminarium informacyjno-konsultacyjne pn. Kierunki rozwoju badań stopów odlewniczych realizowanego w ramach projektu „Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013.
Na seminarium licznie zgromadzili się przedstawiciele firm, które są zrzeszone w klastrze KOM-CAST.
Gości przywitał Dyrektor Biura Klastra KOM-CAST – Andrzej Trytek, który przybliżył słuchaczom ideę klastrów oraz korzyści, które wynikają z ich działalności. Licznie zebrani w Rzeszowie goście  mogli potem wysłuchać ciekawych prelekcji przygotowanych przez zaproszonych na Seminarium prelegentów. Swoje prelekcje zaprezentowali: prof. dr hab. inż. Jerzy Zych oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Rzadkosz.

Tematy prelekcji:

  1. prof. dr hab. inż. Jerzy Zych - "Zagadnienia zmęczenia cieplnego stopów odlewniczych".
  2. prof. dr hab. inż. Stanisław Rzadkosz - "Procesy uszlachetniania ciekłych stopów metali nieżelaznych".

Panel dyskusyjny prowadził prof. dr hab. inż. Władysław Orłowicz. W dyskusji bardzo aktywnie uczestniczyli przedstawiciele firm obecnych na seminarium.
Wszystkim uczestnikom seminarium dziękujemy za przybycie i czynne zainteresowanie.


Seminarium Informacyjno-Konsultacyjne w Rzeszowie 15.02.2013 r. Seminarium Informacyjno-Konsultacyjne w Rzeszowie 15.02.2013 r. Seminarium Informacyjno-Konsultacyjne w Rzeszowie 15.02.2013 r. Seminarium Informacyjno-Konsultacyjne w Rzeszowie 15.02.2013 r.
Seminarium Informacyjno-Konsultacyjne w Rzeszowie 15.02.2013 r.

Członkowie Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST