Logowanie

Rejestracja

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zarejestruj

Projekt

„WSCHODNI KLASTER ODLEWNICZY KOM-CAST”
Numer i nazwa osi priorytetowej:
  I Nowoczesna Gospodarka
Numer i nazwa działania: Działanie I.4 „Promocja i współpraca”
Nazwa komponentu: Współpraca
Nazwa obszaru: Tworzenie i rozwój klastrów
 
Czas  trwania projektu: 01.04.2012 – 31.03.2015
 

MISJA PROJEKTU
Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST czynnikiem podniesienia poziomu społeczno-gospodarczego Polski Południowo-Wschodniej zapewniający sukces ekonomiczny wchodzących w jego skład podmiotów branży odlewniczej i instytucji wspomagających.
Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST nowoczesną organizacją skutecznie wspomagającą swoich członków w osiąganiu konkurencyjności w zakresie wyniku finansowego, jakości produktu i technologii.

GRUPA DOCELOWA
Grupą docelową Projektu są obecni i potencjalni członkowie „Wschodniego Klastra Odlewniczego KOM-CAST”, tj. przedsiębiorstwa odlewnicze z regionu Polski Wschodniej, jednostki naukowo-badawcze specjalizujące się w odlewnictwie (w tym Politechnika Rzeszowska) oraz podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym Stowarzyszenie Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST).Członkowie Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST