Logowanie

Rejestracja

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zarejestruj

Uczestnicy projektu

1. Odlewnie Polskie S.A.
Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja odlewów ze stopów żelaza z dominującym udziałem żeliwa sferoidalnego oraz działalność usługowa i handlowa z tym związana, a także handel materiałami i towarami odlewniczymi. Spółka oferuje kompleksową obsługę klientów od projektu do dostawy produktów obejmującą:

  • projektowanie wyrobu wspólnie z klientem,
  • wykonywanie oprzyrządowania odlewniczego,
  • produkcję i pełną kontrolę jakości odlewów,
  • obróbkę mechaniczną, cieplną i cieplno-chemiczną,
  • montaż podzespołów odlewniczych,
  • malowanie odlewów,
  • pakowanie i wysyłkę.

Spółka zatrudnia około 300 osób. W latach 2005-2012 Spółka zrealizowała program kompleksowej modernizacji Odlewni, związany z mechanizacją i automatyzacją procesów wytwórczych, na który wydatkowała kwotę 20 mln EUR. Obecnie Spółka jest jedną z najnowocześniejszych odlewni i liderem w produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego w skali kraju.
www.odlewniepolskie.pl                                                                                   

2. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
Politechnika Rzeszowska kształci oraz podejmuje zadania naukowo-badawcze w dziedzinie nauk technicznych. Poprzez współpracę z przemysłem doskonali programy kształcenia, przygotowującenabsolwentów do pracy zawodowej. Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa istnieje od 1998 r. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu odlewnictwa, spawalnictwa, obróbki cieplnej, badań nieniszczących, realizowane dla studentów wszystkich kierunków studiów. Pracownicy Katedry przy współpracy z przemysłem realizują prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe. Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa Politechniki Rzeszowskiej uruchomiła laboratoria, dysponujące najnowocześniejszą aparaturą naukowo-badawczą zakupioną ze środkówotrzymanych w ramach dofinansowania ze środków unijnych, które służyć będą jako Centrum Kształcenia Kadr Odlewnictwa dla potrzeb klastra KOM-CAST. Pracownicy Katedry systematycznie powiększają dorobek naukowy realizując prace badawcze w ramach badań naukowych i działalności statutowej, a także wykonują prace zlecone przez Komitet Badań Naukowych oraz zakłady przemysłowe.
www.prz.edu.pl

3. Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o.
Spółka prowadzi trzy jednostki biznesowe: odlewnię żeliwa, odlewnię aluminium oraz wydział obróbki mechanicznej i produkcji oprzyrządowania. Spółka posiada także własne laboratorium odlewnicze i biuro konstrukcyjne. Odlewy żeliwne dostarczane są do firm z sektora rolniczego, kolejowego oraz do podziemnych instalacji wodnych i urządzeń klimatyzacyjnych. Odlewnia żeliwa wykonuje odlewy formowane mechanicznie (5-350 kg) i ręcznie (150-3000 kg) z żeliwa szarego modyfikowanego w klasach od 200 do 350, żeliwa sferoidalnego w gatunkach GGG40, GGG50, GGG60 oraz ze specjalnego żeliwa wysokojakościowego niskostopowego. Odlewnia aluminium produkuje odlewy dla przemysłu motoryzacyjnego, branży energetycznej i przemysłu lotniczego. Odlewy wykonywane są ze stopów AlSi11, AlSi7Mg, AlSi10Mg i innych, a także lotniczych stopów specjalnych oraz stopów Mg. Wydział obróbki mechanicznej wykonuje operacje takie jak: toczenie, wiercenie, frezowanie, przeciąganie oraz inne operacje pomocnicze. Spółka wykonuje modele i rdzennice dla obydwu odlewni zarówno w metalu jak i z epoksydów lub drewna na formiernie ręczne. Spółka dysponuje także laboratorium wyposażonym w aparaturę do badań składu chemicznego, badań parametrów technicznych i jakościowych mas formierskich i rdzeniowych, badań nieniszczących, wytrzymałościowych oraz badań makro i mikro struktury materiałów. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości produkowanych wyrobów zapewnia posiadany przez Spółkę System Zarządzania Jakością. Spełnia on normę ISO 9001:2008 i specyfikację techniczną ISO/TS 16949 edycja trzecia.
www.zmwskrz.com

4. Hüttenes-Albertus Polska Sp. z o.o.
Firma Hüttenes-Albertus Polska Sp. z o.o. jest obecna na polskim rynku od 1996 roku jako córka Hüttenes-Albertus GmbH, znanego na całym świecie niemieckiego koncernu produkującego materiały dla odlewnictwa. Spółka zatrudnia 100 pracowników, w tym 70 pracowników produkcyjnych. Spółka do 2004 roku prowadziła wyłącznie działalność handlową polegającą na sprzedaży materiałów pomocniczych dla odlewnictwa. W 2004 roku Hüttenes-Albertus Polska rozpoczęła działalność produkcyjną, tj. wytwarzanie piasków powlekanych żywicą, przeznaczonych dla odlewni oraz wytwarzanie rdzeni odlewniczych w technologii hot-box i cold-box. Spółka posiada nowoczesny park maszynowy, w tym linię do suszenia i powlekania piasków oraz 15 maszyn do wytwarzania rdzeni. Głównym rynkiem zbytu jest Polska oraz Białoruś, Rumunia, Czechy i Węgry. Grupa DORADCÓW – inżynierów odlewników służy pomocą we wdrażaniu nowych technologii oraz optymalizuje na bieżąco procesy technologiczne na bazie produktów Hüttenes-Albertus Polska. Hüttenes-Albertus Polska prowadzi systematyczne prace badawczo-rozwojowe nad ulepszaniem swoich produktów. Firma posiada nowoczesne laboratorium służące do badań wytwarzanych produktów, prowadzenia prac badawczych oraz wykonywania badań na potrzeby klientów. Kwalifikacje naszych pracowników i ich zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz świadomość proekologiczna i projakościowa jest gwarancją ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005, którego certyfikaty posiada Hüttenes-Albertus Polska.
www.huettenes-albertus.pl

5. Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL Sp. z o.o.
Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL Sp. z o.o. jest wiodącym producentem odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium i cynku dla branży AGD, budowlanej, elektronicznej, elektromaszynowej, motoryzacyjnej. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu firma posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie odlewnictwa oraz know-how oparty o wypracowane technologie i patenty. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje: wykonywanie odlewów ze stopów Al i Zn o ciężarze do 7,5 kg realizowanych na specjalistycznych maszynach ciśnieniowych zimno-komorowych i pionowych gorąco-komorowych o sile zwarcia od 80 do 1000 ton; specjalistyczną obróbkę CNC prowadzoną na pięcioosiowych poziomych i pionowych centrach obróbczych oraz tokarkach sterowanych numerycznie; badania laboratoryjne i usługi pomiarowe: badania rentgenowskie, składu chemicznego metali, twardości, wytrzymałościowe oraz wzorcowanie przyrządów pomiarowych. Aby zapewnić najwyższą jakość produkowanych wyrobów, bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL Sp. z o. o. wdrożyła następujące systemy jakościowe: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007.
www.metazel.pl

6. OP HANDEL Sp. z o.o.
W zakresie swojej działalności Spółka realizuje dostawy materiałów, głównie pochodzących z importu, do produkcji odlewniczej. Dostarczając materiały Spółka zamawia jednocześnie w odlewniach odlewy, sprzedając je odbiorcom różnych branż. Spółka posiada 7500 m2 powierzchni magazynowej, w tym 1600 m2 pomieszczeń magazynowych. Aby wykorzystać potencjał Spółki, prowadzi ona działalność dodatkową - pełną obsługę składowania towarów i materiałów w oparciu o umowy składowania depozytowego i umowy konsygnacyjne. Spółka działa na rynku krajowym oraz
rynkach krajów Unii Europejskiej.

7. Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa PROMEN Rafał Podkański
Firma zajmuje się produkcją odlewów ze stopów aluminium i cynku. Firma stosuje dwie technologie odlewnicze, tj. odlewanie do kokil grawitacyjnie oraz odlewanie pod ciśnieniem, na maszynach do form odlewniczych. Przygotowanie ciekłego metalu odbywa się w piecach elektrycznych tyglowychnogrzewanych oporowo o różnej pojemności tygla. Firma PROMEN zajmuje się kompleksowo uruchamianiem produkcji odlewów dla odbiorcy poprzez dobór technologii, przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie form. Głównym produktem PROMEN są odlewy okuć do izolatorów przesyłu prądu małych, średnich i wysokich napięć. Firma może poszczycić się wieloma nowatorskimi rozwiązaniami, znajdującymi uznanie wśród klientów. Firma prowadzi działalność innowacyjną. Między innymi opracowała i uruchomiła produkcję odlewów zawiasów o nowej konstrukcji, do drzwi saun i łaźni.
www.promen.rzeszow.pl

8. Fabryka Maszyn Lubaczów Sp. z o.o.
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i świadczenie usług na potrzeby klientów biznesowych, w szczególności: przekładnie hydrokinetyczne do maszyn budowlanych (ładowarki kołowe, układacze rur, spycharki gąsienicowe); pompy hamulcowe do ładowarek Ł-34, 534 - produkcji LIUGONG; części zamienne do maszyn budowlanych; usługi obróbki maszynowej (toczenie, wiercenie, wytaczanie, wykrawanie, gięcie, cięcie, frezowanie, szlifowanie, wypalanie, spawanie). Strategicznym produktem FM Lubaczów Sp.z o. o. są podzespoły hydrauliki siłowej, w tym typoszereg przekładni hydrokinetycznych do maszyn budowlanych. Ponadto firma oferuje części i podzespoły do maszyn stosowanych w przemyśle budowlanym. Równolegle z uwagi na posiadany park maszynowy świadczy usługi z zakresu obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej oraz spawania. W chwili obecnej nieustannie poszerza swoje możliwości, umacnia swój potencjał poprzez zakup nowych maszyn numerycznych i w związku z powyższym poszukuje Klientów zainteresowanych nawiązaniem współpracy w ramach wyżej wymienionych usług. Dbając zarówno o wysoką jakość jak i poziom techniczny wyrobów FM Lubaczów gwarantuje spełnienie wszystkich oczekiwań swoich Klientów nie tylko pod względem jakości, lecz również przedstawiając konkurencyjną ofertę cenową na produkty firmy. Nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić Państwa do współpracy z firmą gdzie priorytetem jest jakość, solidność i zaufanie Klientów.
www.fmlubaczow.pl

9. Zakład Produkcyjno - Handlowy  Krzysztof Bryś
ZPH Krzysztof Bryś to firma założona w 1981 roku w Skarżysku Kamiennej jako spółka rodzinna. Dzisiaj to zakład mechaniczny obróbki metalu oraz żeliwa, prowadzony przez jednego z udziałowców. Konsekwentne działanie w kierunku stałego unowocześniania parku maszynowego pozwoliło przetrwać na rynku branży metalowej lata transformacji gospodarczej.
Obecnie przedsiębiorstwo specjalizuje się w obróbce żeliwa. W naszym parku maszynowym posiadamy: tokarki, szlifierki, frezarki, oraz wiertarki wielowrzecionowe. Do usług jakie wykonujemy zaliczamy: toczenie, frezowanie, szlifowanie, wiercenie wielowrzecionowe, walcowanie gwintów.
Park maszynowy posiada:
tokarki uniwersalne, 3 szt.,
tokarki rewolwerowe: pionowe i poziome, 9 szt.,
automaty tokarskie 90mm, 2 szt.,
automaty tokarskie 40mm, 5 szt.,
wiertarki wielowrzecionowe, 6 szt.,
szlifierka do płaszczyzn,
szlifierka do wałków,
frezarka uniwersalna,
frezarka pozioma,
gwinciarka do śrub.
http://www.zphbrys.pl/

10. Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o.
Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o. to odlewnia aluminium zlokalizowana w Starachowicach (woj. Świętokrzyskie) produkująca odlewy aluminiowe w formach piaskowych i kokilowych. Firma wykonuje również oprzyrządowanie odlewnicze i oferuje dodatkowe usługi w postaci obróbki mechanicznej na maszynach CNC, obróbki cieplnej, piaskowania i obróbki powierzchni odlewów aluminiowych (m.in. anodowanie, fosforanowanie, chromianowanie, malowanie: proszkowe i na mokro). Dodatkowo na życzenie klienta firma wykonuje badania szczelnościowe odlewów aluminiowych a w ramach kooperacji badania penetracyjne i rentgenowskie.
Do projektowania odlewów aluminiowych używamy następujących technologii: CAD/CAM/CNC, Pro/ENGINEER, Unigraphics NX oraz Edgecam. Odlewnia aluminium powstała w 1999 roku i opiera swoją działalność statutową na potencjale i zasobach intelektualnych zdobytych w firmie Odlewnie Polskie S.A. Firma posiada certyfikat ISO 9001:2000 wydany 4 października 2005 roku, który potwierdza wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania i wytwarzania oprzyrządowania odlewniczego oraz produkcji odlewów i ich obróbki. Jednym z głównych zadań firmy jest implementacja nowych technologii; firma posiada doświadczenie w odchudzaniu kosztów produkcji popartych zastąpieniem procesu obróbki detali aluminiowych z profili walcowanych na obróbkę detali odlewanych. Z usług firmy korzystają obecnie firmy międzynarodowe. Nowym klientom oferujemy kilkudniowe rozpatrzenie zapytań ofertowych oraz produkcję odlewów aluminiowych w ramach koncepcji dostaw na czas Just-In-Time.
http://iwit.pl/pl/

11. Fabryka Armatur JAFAR S.A.
Fabryka Armatur Jafar S.A. jest położona w południowo-wschodnim regionie Polski. Przedsiębiorstwo powstało w 1953 roku pod nazwą Terenowe Zakłady Metalowe. Fabryka była sukcesywnie unowocześniana i modernizowana. Historia działalności jest związana z branżą wyrobów żeliwnych i wyrobów z metali kolorowych. Produkcja odbywa się w dwóch zakładach zlokalizowanych w Skołyszynie i Przysiekach. W 1993 roku w celu prywatyzacji pracownicy zakładu wykupili udziały prywatyzowanego przedsiębiorstwa i firma przyjęła formę własności spółki akcyjnej. Fabryka Armatur Jafar specjalizuje się w produkcji armatury żeliwnej do wody, gazu i ścieków jak również wykonuje armaturę sanitarną i sieci domowej. Wysoka jakość wyrobów oraz ciągłe wdrażanie nowych rozwiązań pozwoliła na zajęcie wiodącej pozycji na rynku krajowym. Armatura JAFAR zyskała równiez uznanie zagranicznych odbiorców. Aktualnie około 50 procent produkcji jest eksportowana do 30 krajów. Najważniejsze rynki to Rosja, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Egipt. Od stycznia 1999 roku firma posiada System Zapewnienia Jakości ISO 9001. Jakość jest gwarantem powodzenia naszej Fabryki.
Wykonujemy odlewy armaturowe i inne w przedziałach wagowych: 0,5 kg - 1500 kg.
Rodzaje żeliwa: GJL 200; GJL 250; GJS 400-15;  GJS 500-7.
www.jafar.com.pl

12. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy MODELARNIA "Model Holding" Kamila Makowska
Z.P.H.U - MODELARNIA "Model Holding" Kamila Makowska jest położona w Ulanowie (województwo podkarpackie). Model Holding to prężnie rozwijająca się firma z branży modelarsko-odlewniczej. Posiada duże doświadczenie w wykonywaniu modeli dla przemysłu odlewniczego; Model Holding wykonuje zarówno modele dla odlewów żeliwnych, staliwnych, jak i dla stopów aluminium. Firma wykonuje również różnorodne prace stolarskie, a jakość wykonywanych modeli oparta jest na wieloletnim doświadczeniu zdobywanym od pokoleń.

13. ZOMECH Zakład Obróbki Mechanicznej Sp. z o. o.
ZOMECH - Zakład Obróbki Mechanicznej Sp. z o.o. zlokalizowany jest w Lublinie. ZOMECH jest producentem części i podzespołów do samochodów osobowych i dostawczych, z dużym doświadczeniem w obróbce mechanicznej. Historia zakładu wywodzi się z działalności Zakładu Obróbki Mechanicznej DMP oraz Zakładu Normalii Fabryki Samochodów w Lublinie. Stąd firma czerpie doświadczenie, stawiając sobie nowe ambitne cele. Nowoczesny, wykorzystujący najnowsze technologie, reagujący na potrzeby rynku oraz posiadający wykwalifikowanych pracowników zakład, to ambicja i cel działania zarządu oraz całej załogi. Zakład proponuje szeroką gamę wyrobów dla przemysłu motoryzacyjnego oraz oferuje kooperacyjne usługi obróbki mechanicznej w technologii CNC. Firma ZOMECH - Zakład Obróbki Mechanicznej Spółka z o.o. produkuje w oparciu o wdrożony i certyfikowany System Jakości zgodny z wymaganiami Specyfikacji Technicznej ISO/TS 16949:2002 oraz normy ISO 9001:2000. ZOMECH jest w stanie spełnić wszystkie uzgodnione, specyficzne wymagania klienta w zakresie prób, badań i dopuszczeń dla wyrobu. Sprawdzane i nadzorowane zaplecze kontrolno-pomiarowe gwarantuje poprawność wszystkich czynności kontrolnych. Zaplecze techniczne i wyroby: Centra Obróbcze, Tokarki CNC, Automaty Prętowe CNC oraz Linię do produkcji półosi oraz maszynę pomiarową.
http://www.zomech.lublin.pl

14. EZAL L. Z. Pudłowscy Spółka Jawna
Odlewnia Metali Nieżelaznych EZAL powstała w roku 1994. Siedziba Odlewni mieści się w Zaczerniu koło Rzeszowa. Firma należy do grona nielicznych odlewni posiadających techniczne możliwości wykonywania odlewów z jednego z najtrudniejszych technologicznie metalu tj. magnezu. Spółka specjalizuje się w produkcji anod magnezowych do ochrony katodowej przed korozją. Wykonuje również inne odlewy ze stopów magnezu i aluminium w kokilach (formach metalowych). Produkcja odlewów o masie jednostkowej od 0,05 kg do 250 kg. Odlewnia rozwija się dynamicznie, poszerzając zarówno asortyment produktów, jak również pozyskując nowych odbiorców w kraju i za granicą.
W roku 2004 wdrożony został System Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001:2000 dzięki czemu spółka uzyskała certyfikat wystawiony przez RWTÜV Systems GmbH - Jednostkę certyfikującą TÜV CERT dla Systemów Zarządzania Jakością. A w 2009 roku odnowiono certyfikat w TÜV NORD CERT GmbH zgodnie z EN ISO 9001:2008. Firma posiada również atest higieniczny wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny.
http://www.ezal.pl/


 Członkowie Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST