Logowanie

Rejestracja

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zarejestruj

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na materiały biurowe z dn. 22.05.2013r. bez wyboru oferty i otwarciu nowego przetargu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Stowarzyszenie Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST z siedzibą w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, Rzeszów 35-078, KRS 0000255348, NIP 8133452828, REGON 180124308 informuje, że postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia na zakup i dostarczenie materiałów biurowych dla Biura Klastra KOM-CAST w Rzeszowie, ul. Żwirki i Wigury 2, 35-036 Rzeszów, budynek E, pokój nr 55, w ramach projektu „Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST” ogłoszone na stronie internetowej www.kom-cast.pl w dniu 22.05.2013r. zostało zakończone bez wyboru oferty.

 

Jednocześnie informujemy, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert w nowym postępowaniu przetargowym dotyczącym wyboru wykonawcy zamówienia na zakup i dostarczenie materiałów biurowych dla Biura Klastra KOM-CAST w Rzeszowie, ul. Żwirki i Wigury 2, 35-036 Rzeszów, budynek E, pokój nr 55, w ramach projektu „Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka, Działanie: I.4 Promocja i współpraca, Komponent: Współpraca, Obszar: Tworzenie i rozwój klastrów na poniższych warunkach.

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

W ramach prowadzonego postępowania na "zakup materiałów biurowych" za najkorzystniejszą uznano ofertę RESGRAPH Sp. z o.o.


Pliki do ściągnięcia

Członkowie Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST