Logowanie

Rejestracja

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zarejestruj

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na organizację konferencji naukowej z dn. 19.05.2014r. bez wyboru oferty i otwarciu nowego przetargu z dniem 27.05.2014

Szanowni Państwo,
 

Informujemy, że postępowanie ofertowe ogłoszone w dniu 19.05.2014r. dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia (usługi): "organizacja konferencji naukowej” w ramach projektu "Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka Działanie: I.4 Promocja i współpraca Komponent: Współpraca Obszar: Tworzenie i rozwój klastrów, zostało zakończone  bez wyboru wykonawcy zamówienia, z uwagi na zmianę terminu organizacji konferencji podanego w zapytaniu ofertowym, która  to zmiana  wynikła  po upływie terminu do składania ofert.

W związku z tym przeprowadzamy ponownie postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zamówienia (usługi): "organizacja konferencji naukowej” w ramach projektu "Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST”  i zapraszamy do składania ofert cenowych.  Nowy termin do składania ofert upływa w dniu 04.06.2014r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz  warunki  prowadzonego postępowania zawarte są w  pliku „Zapytanie ofertowe”

WYNIKI POSTĘPOWANIA

W ramach prowadzonego postępowania na wybór wykonawcy zamówienia (usługi): "organizacja konferencji naukowej” za najkorzystniejszą uznano ofertę KlasterPro.pl Sp. z o.o.


Pliki do ściągnięcia

Członkowie Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST