Logowanie

Rejestracja

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zarejestruj

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na organizację misji branżowej na terenie środkowej oraz zachodniej Słowacji z dn. 17.10.2013r. bez wyboru oferty i otwarciu nowego przetargu z dniem 28.10.2013

Szanowni Państwo,
 

Informujemy, że postępowanie ofertowe ogłoszone w dniu 17.10.2013r. dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia: "Organizacja misji branżowej na terenie środkowej oraz zachodniej Słowacji” w ramach projektu "Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka Działanie: I.4 Promocja i współpraca Komponent: Współpraca Obszar: Tworzenie i rozwój klastrów, zostało zakończone  bez wyboru wykonawcy zamówienia, z uwagi na zmianę terminu organizacji misji branżowej podanego w zapytaniu ofertowym, która  to zmiana  wynikła  po upływie terminu do składania ofert.

W związku z tym przeprowadzamy ponownie postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zamówienia  "Organizacja misji branżowej na terenie środkowej oraz zachodniej Słowacji” w ramach projektu "Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST”  i zapraszamy do składania ofert cenowych.  Nowy termin do składania ofert upływa w dniu 05.11.2013r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz  warunki  prowadzonego postępowania zawarte są w  pliku „Zapytanie ofertowe”

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

W ramach prowadzonego postępowania na "organizację misji branżowej na terenie środkowej oraz zachodniej Słowacji" za najkorzystniejszą uznano ofertę KLASTERPRO.PL Sp. z o.o.


Pliki do ściągnięcia

Członkowie Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST