Logowanie

Rejestracja

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zarejestruj

Zapytanie ofertowe - Opracowanie innowacyjnej technologii obróbki metalurgicznej ciekłych stopów Al-Si zapewniającej uzyskanie wysokich wymagań właściwości mechanicznych i technologicznych

Opracowanie innowacyjnej technologii obróbki metalurgicznej ciekłych stopów Al-Si zapewniającej uzyskanie wysokich wymagań właściwości mechanicznych i technologicznych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej dotyczącej wyboru wykonawcy zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wypracowania własnego know-how klastra pn. "Opracowanie innowacyjnej technologii obróbki metalurgicznej ciekłych stopów Al-Si zapewniającej uzyskanie wysokich wymagań właściwości mechanicznych i technologicznych” w ramach projektu "Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka Działanie: I.4 Promocja i współpraca Komponent: Współpraca Obszar: Tworzenie i rozwój klastrów.

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA
W ramach prowadzonego postępowania na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wypracowania własnego know-how klastra pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii obróbki metalurgicznej ciekłych stopów Al-Si zapewniającej uzyskanie wysokich wymagań właściwości mechanicznych i technologicznych”, za najkorzystniejszą uznano ofertę METALS MINERALS Sp. z o.o.

 

Pliki do ściągnięcia

Członkowie Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST