Logowanie

Rejestracja

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zarejestruj

Zapytanie ofertowe - Opracowanie optymalnych technologii wytwarzania rdzeni

Opracowanie optymalnych technologii wytwarzania rdzeni piaskowych przeznaczonych dla odlewów ze stopów Al-Si
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej dotyczącej wyboru Wykonawcy zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wypracowania własnego know-how klastra pn. "Opracowanie optymalnych technologii wytwarzania rdzeni piaskowych przeznaczonych dla odlewów ze stopów Al-Si, o zróżnicowanych grubościach ścianek, w aspekcie zapewnienia wysokich własności wytrzymałościowych i użytkowych” w ramach projektu "Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka Działanie: I.4 Promocja i współpraca, Komponent: Współpraca, Obszar: Tworzenie i rozwój klastrów.

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA
 
W ramach prowadzonego postępowania na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wypracowania własnego know-how klastra pn. „Opracowanie optymalnych technologii wytwarzania rdzeni piaskowych przeznaczonych dla odlewów ze stopów Al-Si, o zróżnicowanych grubościach ścianek, w aspekcie zapewnienia wysokich własności wytrzymałościowych i użytkowych”, za najkorzystniejszą uznano ofertę KOM-ODLEW Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. z o.o.

Pliki do ściągnięcia

Członkowie Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST