Logowanie

Rejestracja

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zarejestruj

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kampanii promocyjnej w prasie

Przeprowadzenie kampanii prasowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej dotyczącej wyboru wykonawcy zamówienia: "usługi polegającej na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej w prasie” w ramach projektu "Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka Działanie: I.4 Promocja i współpraca Komponent: Współpraca Obszar: Tworzenie i rozwój klastrów.

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

W ramach prowadzonego postępowania na "usługę polegającą na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej w prasie " za najkorzystniejszą uznano ofertę AGORA SA Warszawa oddział w Rzeszowie.


Pliki do ściągnięcia

Członkowie Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST