Logowanie

Rejestracja

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zarejestruj

Zapytanie ofertowe - zakup informacji branżowych

Zakup informacji branżowych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej dotyczącej wyboru wykonawcy zamówienia: "zakup informacji branżowych” w ramach projektu "Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka Działanie: I.4 Promocja i współpraca Komponent: Współpraca Obszar: Tworzenie i rozwój klastrów.

WYNIKI POSTĘPOWANIA

W ramach prowadzonego postępowania na wybór wykonawcy zamówienia "zakup informacji branżowych" za najkorzystniejszą uznano ofertę GAMBIT COIS sp. z o.o.

 


Pliki do ściągnięcia

Członkowie Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST