Jakie materiały budowlane są niepalne?

Materiały budowlane odporne na działanie ognia są określane jako niepalne. Przypisana jest do nich najwyższa klasa reakcji na ogień tj. Euroklasa. Materiały ścienne niepalne zapewniają wysokie bezpieczeństwo wzniesionych z nich przegród zewnętrznych czy wewnętrznych – chronią obiekty przed działaniem ognia jednocześnie zabezpieczając przed rozprzestrzenianiem się pożaru wewnątrz budynku oraz na obiekty sąsiadujące.

Czym jest klasa reakcji na ogień?

Wyroby wykorzystywane w budownictwie są klasyfikowane m.in. według normy PN-EN 13501-1, norma ta zawiera klasyfikację ogniową wyrobów budowalnych na podstawie wyników badań reakcji na ogień. W normie wyszczególniono 7 Euroklas oraz ich charakterystykę. Najbezpieczniejsza jest klasa oznaczona jako A1, kolejne klasy ujęte w klasyfikacji to A2, B, C, D, E oraz F. Następujące kolejno litery wskazują na stopniowe zmniejszanie się poziomu bezpieczeństwa, który zapewnia materiał budowlany w sytuacji wystąpienia pożaru.

Kryterium dodatkowym, które może pojawić się przy oznaczeniu Euroklas są oznaczenia „s” oraz „d”. Pierwsze dotyczy możliwości pojawienia się dymu wytwarzanego przez materiał murowy pod wpływem działania wysokiej temperatury i ognia, a także poziomu intensywności zadymienia. Wyroby z oznaczeniami s2 lub s3 powodują powstawanie dosyć intensywnego dymu, który może mieć negatywny wpływ na przeprowadzenie ewakuacji.

Oznaczenie „d” dotyczy pojawiania się zjawiska tzw. płonących kropli lub cząstek mogących przyspieszyć rozprzestrzenianie się pożaru.

Materiały budowlane klasyfikowane w klasie A1

Przykładem niepalnych materiałów murowych (oznaczonych klasą reakcji na ogień A1) są elementy Systemu Budowy H+H, który tworzą bloczki z betonu komórkowego oraz elementy silikatowe. Wysoka odporność ogniowa to zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa – nawet w przypadku wystąpienia pożaru elementy Systemu Budowy H+H nie wydzielają szkodliwych czy trujących substancji, nie wywołują zadymienia i są odporne na ryzyko wystąpienia zjawiska płonących kropli.

Ściany zbudowane z wykorzystaniem elementów Systemu Budowy H+H mają aktywny wpływ na opóźnianie rozwoju pożaru. Zwiększone bezpieczeństwo pożarowe, to również dłuższy czas na ewakuację i przeprowadzenie akcji ratowniczej, co jest szczególnie istotne w kontekście ochrony ludzi i możliwości zabezpieczenia mienia.