Szynodrabiny asekuracyjne – zasady bezpiecznej eksploatacji

Szynodrabiny asekuracyjne – zasady bezpiecznej eksploatacji
Szynodrabina to połączenie sztywnej prowadnicy ze szczeblami, które są zintegrowane z profilem. Sztywna prowadnica służy do przemieszczania się wózka z absorberem energii, do którego pracownik przypina się przed wejściem na szczeble drabiny.
Szynodrabina jest rodzajem środka ochrony indywidualnej zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości i dlatego też musi być oznakowana znakiem CE oraz mieć dołączoną instrukcję użytkowania. Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji, w jakich konkretnie warunkach producent przewiduje jej użytkowanie oraz jakie wymagania musi spełnić podłoże w celu prawidłowego zamontowania prowadnicy. Szynodrabinę montuje się na stałe bez możliwości przestawienia w inne miejsce, chyba że po zdemontowaniu usunięte zostaną wszystkie elementy kotwiczące prowadnice do konstrukcji obiektu budowlanego.
Szynodrabiny to tak naprawdę mechanizmy samozaciskowe ze sztywną prowadnicą wyposażone ponadto w szczeble ułatwiające przemieszczanie się pracownikom w pionie. Ponieważ jest to środek ochrony indywidualnej, powinny być wykonane zgodnie z zasadami określonymi w Polskiej Normie PN-EN 353-1+A1:2018-03 środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samozaciskowe z prowadnicą. Część 1: Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą bądź normami wcześniejszymi.
Szynodrabina jako stały system asekuracji może znaleźć zastosowanie przy wejściach do studzienek lub kanałów albo na słupy bądź kominy czyli wszędzie tam, gdzie wykorzystanie drabin jest niewskazane ze względu na ograniczenia konstrukcyjne obiektu budowlanego. Urządzenie takie jak szynodrabina montuje się na stałe bez możliwości przestawienia w inne miejsce, chyba że po zdemontowaniu wszystkich elementów kotwiących prowadnicę do konstrukcji obiektu budowlanego.
W związku z tym, że szynodrabina to tak naprawdę środek ochrony indywidualnej zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (element kotwiący). Musi być on oznakowany znakiem CE oraz mieć instrukcję użytkowania, w której producent powinien zamieścić między innymi informacje na temat:
– szczególnych warunków, w których może ten środek ochrony być użytkowany,
– instrukcję montażu prowadnicy,
– sposób połączenia z szelkami z szelkami bezpieczeństwa.
Nie należy zapominać aby przed zakupem konkretnej szynodrabiny zapoznać się z jej instrukcją użytkowania w celu sprawdzenia w jakich warunkach producent przewiduje jej użytkowanie, a także jakie wymagania musi spełnić podłoże bądź powierzchnia służąca do jej prawidłowego zamontowania.